CURSOS

PREKÍNDER A       KÍNDER A 

KÍNDER B             KÍNDER C

1° BÁSICO A          1° BÁSICO B          1° BÁSICO C

2° BÁSICO A          2° BÁSICO B          2° BÁSICO C

3° BÁSICO A          3° BÁSICO B          3° BÁSICO C

4° BÁSICO A          4° BÁSICO B

5° BÁSICO A          5° BÁSICO B

6° BÁSICO A          6° BÁSICO B

7° BÁSICO A          7° BÁSICO B

8° BÁSICO A          8° BÁSICO B

1° MEDIO A           1° MEDIO B

2° MEDIO A           2° MEDIO B

3° MEDIO A           3° MEDIO B

4° MEDIO A           4° MEDIO B